April Bible Readings

Day 1 – Deuteronomy 31-32; Psalm 84; Romans 1-3

Day 2 – Deuteronomy 33-34; Psalm 85; Romans 4-6

Day 3 – Psalm 86; Romans 7-9

Day 4 – Joshua 1-2; Psalm 87; Romans 10-12

Day 5 – Joshua 3-4; Psalm 88; Romans 13-15

Day 6 – Joshua 5-6; Psalm 89; Romans 16; Gal. 1-2

Day 7 – Joshua 7-8; Psalm 90; Galatians 3-5

Day 8 – Joshua 9-10; Psalm 91; Galatians 6; Phil. 1-2

Day 9 – Joshua 11-12; Psalm 92; Philippians 3-4; Jude 1

Day 10 – Joshua 13-14; Psalm 93; Ephesians 1-3

Day 11 – Joshua 15-16; Psalm 94; Ephesians 4-6

Day 12 – Joshua 17-18; Psalm 95; Hebrews 1-3

Day 13 – Joshua 19-20; Psalm 96; Hebrews 4-6

Day 14 – Joshua 21-22; Psalm 97; Hebrews 7-9

Day 15 – Joshua 23-24; Psalm 98; Hebrews 10-12

Day 16 – Judges 1-2; Psalm 99; Hebrews 13; 1 John 1-2

Day 17 – Judges 3-4; Psalm 100; 1 John 3-5

Day 18 – Judges 5-6; Psalm 101; 2 John 1; Mark 1-2

Day 19 – Judges 7-8; Psalm 102; 3 John 1; Mark 3-4

Day 20 – Judges 9-10; Psalm 103; Mark 5-7

Day 21 – Judges 11-12; Psalm 104; Mark 8-10

Day 22 – Judges 13-14; Psalm 105; Mark 11-13

Day 23 – Judges 15-16; Psalm 106; Mark 14-16

Day 24 – Judges 17-18; Psalm 107; Acts 1-3

Day 25 – Judges 19-20; Psalm 108; Acts 4-6

Day 26 – Judges 21; Psalm 109; Acts 7-9

Day 27 – Psalm 110; Acts 10-12

Day 28 – Ruth 1-2; Psalm 111; Acts 13-15

Day 29 – Ruth 3-4; Psalm 112; Acts 16-18

Day 30 – 1 Samuel 1-2; Psalm 113; Acts 19-21